Ganzenleverpaté binnenkort illegaal in Europa ?

De illegaliteit van dwangvoeren komt voort uit Europese Richtlijn d.d. 20 juli 1998 betreffende de bescherming van dieren in gevangenschap : « De dieren behoren gezonde voeding te krijgen, aangepast aan hun leeftijd en hun soort, en die hun wordt toegediend in voldoende hoeveelheden om hun goede gezondheid en voedingsbehoefte te onderhouden. Geen enkel dier mag gevoederd worden of te drinken krijgen op een wijze die lijden of onnodige pijn veroorzaakt. ».

Het artikel 16 van de europese richtlijn d.d. 22 juni 1999 betreffende de ganzen die gebruikt worden voor de productie van ganzenleverpaté is ook heel duidelijk : « de voedingsmethodes en de voedingssupplementen die de bron zijn van letsel, angst of ziekte bij de ganzen of die kunnen leiden tot de aantasting van de lichamelijke- of geestelijke conditie en welzijn, mogen niet worden toegestaan. »

Het vaste Comité van de europese Conventie voor de bescherming van dieren in de veeteelt heeft deze richtlijn geschreven gebaseerd op een wetenschappelijk rapport voor de gezondheid en welzijn van eenden en ganzen in de productie van ganzenleverpaté. Het rapport is verpletterend voor de ganzenleverpatéhandel.

De productie van ganzenleverpaté is de enige activiteit in de veeteelt waarbij dwangvoeren noodzakelijk is. Zoals uit het wetenschappelijke rapport blijkt, is ganzenleverpaté gemaakt van een zieke lever; een gans die lijdt aan Steatose Hepatis. Diaree, hijgen, moeilijk lopen, verwondingen en ontstekingen van de hals… zijn dagelijkse realiteiten bij dwangvoeren, hetgeen niet is te combineren met de europese richtlijn. De productie van ganzenleverpaté is niet compatibel met de bescherming, minimaal als die is, die onze maatschappij heeft besloten toe te staan voor dieren.

Dwangvoeren is verboden in het overgrote deel van de Europese unie. Het is verboden in Polen sinds de 1e januari 1999. Het zal verboden worden in Italië, Israël et Californië met wreedheid tegen dieren als belangrijkste motief. In Chicago, zal de ganzenleverpatéverkoop verboden worden, inclusief in restaurants, om dezelfde reden. In het licht van de vooruitgang van progressieve buren, blijft Frankrijk achter door het dwangvoeren.

Een aanvullende maatregel van de richtlijn (artikel 24) verbiedt de productie van ganzenleverpaté, maar tolereert desalniettemin een uitstel voor regio's die al produceren (« de productie kan zich dan niet meer verplaatsen »), op voorwaarde dat « alternatieve methodes gezocht worden die geen dwangvoeren inhouden. ».

Een her-onderzoek moet plaatsvinden begin 2005 (volgens artikel 25).

Vanaf 31 december 2004 zijn individuele kooien waarin de ganzen worden gehouden, verboden voor alle nieuwe installaties (of waar bestaande installaties worden vervangen), en zullen in zijn geheel verdwenen moeten zijn voor 31 december 2010 (Artikel 10).

De ganzenleverpaté is een schending van de principes van de europese Conventie voor de bescherming van dieren in de veeteelt. De inleiding van de richtlijn vermeldt uitdrukkelijk « de welzijnsproblemen voortgekomen uit bepaalde praktijken in de ganzenleverproductie, die niet beantwoorden aan de regels van de Conventie ».

Gelijktijdig probeert de ganzenlever industrie, met moeite, recht te praten wat onrecht is gezien de overduidelijke schending van de basis principes van dierenbescherming.

Vertaald door Erwin van Dijk